Käsinojallinen tuoli, Ranska, noin 1780
Hp. 360 EUR

 
Armchair, French, made around 1780
Price 360 EUR